Ros-filter

Ingenjörsfirma Ros AB

- för vattenrening och automatisering

Ros-filter

 

Ros-filter är ett kontaktfilter för produktion av dricksvatten när man vill ha hög kvalitet och låg driftkostnad. Filtret som byggs helt i rostfritt har inga delar som slits eller behöver bytas. Filtret finns att få med olika mantelhöjder om anpassning behövs till befintliga bassänger.

 

Renspolning sker på automatik och bara när behov föreligger, detta ger låga drift- och skötselkostnader. Tiden för renspolning är ca 7 minuter och under tiden fortsätter övriga filter att producera vatten. Man kan använda både renvatten eller råvatten för renspolning.

 

Det är hög kvalitet på utgående vatten då sandbädden ligger stilla under hela filtreringen.

 

Det finns inget behov av tryckluft för att rengöra sanden, och inte heller några krav på oljefri tryckluft eller dyrbar kompressor då den ej kommer i kontakt med vattnet. Det är endast en liten förbrukning av tryckluft då den bara används för manövrering av ventiler vid renspolning. Filtren kan startas och stoppas helt godtyckligt.

 

Vi har även en provfilterutrustning som är monterad i en container för provkörningar

 

Kontakt

Ingenjörsfirma Ros AB Telefon: 0247-644 70

Insjövägen 13

793 33 Leksand E-post: info@ros.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved